• Warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć z bronią palną w tym obowiązujące przepisy prawa

 • Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną

 • Przyjmowanie postawy strzeleckiej – stojąca, klęcząca

 • Chwyt, dobycie i przeładowanie broni, zgrywanie przyrządów oraz celowanie

 • Praca na języku spustowym

 • Doskonalenie ww. umiejętności obsługi i strzelania z broni krótkiej na strzelnicy

 • Ilość amunicji – 100 sztuk

 • Czas trwania – ok 4 godzin w zależności od liczby uczestników

 • Liczba uczestników – od 4-7 osób

 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa

 • strzelanie z różnych postaw strzeleckich

 • wymiana magazynka

 • usuwanie zacięć

 • przenoszenie ognia

 • praca na zasłonach

 • strzelanie w ruchu

 • doskonalenie ww. umiejętności obsługi i strzelania z broni krótkiej na strzelnicy

 • Ilość amunicji – 100 sztuk

 • Czas trwania – ok 4 godzin w zależności od liczby uczestników

 • Liczba uczestników – od 4-7 osób